Dagmeditatie 18 februari 2021

Door Daan Kraan op 18 februari, 2021 - 08:00

1 Petrus 2: 11-17

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

 

Overweging

Het leven als gelovigen in deze wereld is niet altijd eenvoudig. Dat was het in de tijd van Petrus niet, maar nu nog steeds niet. Door de secularisatie en ontkerkelijking van de laatste tientallen jaren lijkt de positie van gelovige christenen weer steeds meer op die uit de begintijd: een kleine minderheid, die telkens aangevochten en hier en daar zelfs vervolgd wordt.

Nu mogen wij in ons land nog niet mopperen wat dat betreft. Maar toch kun je je, zo rondkijkend, steeds meer ‘vreemdeling’ voelen in de wereld die ons omringt. ‘Ver van huis’; mensen begrijpen ons niet altijd meer, en wijzelf voelen ons niet meer automatisch thuis in de samenleving zoals die zich ontwikkelt.

Dan is er de neiging om je op jezelf terug te trekken. Je geloof maar op te geven en toe te geven aan eigen verlangens. Of: je terugtrekken uit de wereld en ‘de wereld de wereld laten’. Als ze ons toch voor misdadigers uitmaken, dan zullen ze het weten ook; ze zoeken het maar uit!! We creëren ons in deze wereld een eigen ‘thuis’.

Die houding wil Petrus van de gelovigen niet. Stel je zo positief mogelijk op, doe het goede. Erken het gezag dat boven je gesteld is. Dat is niet altijd gemakkelijk, want op de overheid is genoeg aan te merken. Maar door te gehoorzamen geven we anderen niet de gelegenheid ons te beschuldigen. Dwazen wordt de mond gesnoerd. Ja, door onze goede daden kunnen anderen, die ons eerst ‘misdadigers’ noemden, zelfs tot inzicht komen. En uiteindelijk zich bekeren, zodat op de dag dat God komt rechtspreken ook zíj behoren tot degenen die Hem eer bewijzen. Door kwaad met goed te vergelden, kunnen wij als het ware zielen redden!

Ook in de coronatijd moeten we ons dus zoveel mogelijk positief opstellen, ook al zinnen de maatregelen ons misschien niet altijd en lijden we onder deze tijd. Ga niet mee in de soms gewelddadige protesten, en provoceer niemand. Maar houd vol in innerlijke vrijheid. ‘Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer’, zo besluit Petrus samenvattend.

Het valt niet mee allemaal, maar het is in deze Veertigdagentijd misschien een goede oefening!

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04