Dagmeditatie 17 november 2020

Door Daan Kraan op 17 november, 2020 - 08:00

Daniël 10:12 – 11:2a

Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerst dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.’

Terwijl hij zo tegen me sprak, hield ik mijn ogen op de grond gericht en was verstomd. Toen raakte de menselijke gedaante mijn lippen aan. Ik opende mijn mond en begon te spreken. Ik zei tegen degene die voor me stond: ‘Mijn heer, door het visioen verkrampt mijn lichaam, mijn kracht verlaat me. Hoe kan ik, uw dienaar, met u spreken? Ik heb helemaal geen kracht meer, er rest mij geen levensadem.’ Toen raakte hij, die eruitzag als een mens, mij nogmaals aan en schonk me kracht. Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.’ Toen zei hij: ‘Weet je waarom ik naar je toe gekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden, en zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve je vorst Michaël.

In het eerste jaar van Darius de Mediër steunde en beschermde ik hem.

En nu zal ik je de waarheid vertellen.

 

Overweging

Daniël heeft een uitgebreide schuldbelijdenis gebeden over de zonden van zijn volk, en gebeden om bescherming bij de herbouw van de stad Jeruzalem. Daarna ontvangt hij een visioen, dat hem schrik aanjaagt.

Van de man in het linnen gewaad, een indrukwekkende engelverschijning, gaat hem nu uitleg geven.

Vandaag ontvangen we een kleine blik achter de schermen van wat er, voor ons onzichtbaar, plaatsvindt in geestelijke zin. De aardse strijd tussen de grootmachten (Babylonië, Medië, Perzië, Griekenland) en hun strijd tegen het volk van God blijkt ook een hemelse, geestelijke strijd te zijn. Hemelse machten, engelen die handelen in naam van de Heer, steunen soms vorsten, maar kunnen ook tegen hen strijden. Het geloof van Israël dat de ballingschap en de terugkeer te danken zijn aan het handelen van God, is niet op drijfzand gebaseerd. Er zit een waarheid achter die wij nooit kunnen bevatten, en zeker niet in handen kunnen krijgen, maar die er wel is.

Het is voor ons te groot. Daniël verkrampt en verliest alle kracht, kan niet meer spreken. Maar dat alles wordt door de man in het linnen gewaad, de engel, hersteld.

‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ Woorden die ik soms ook tot mijzelf laat komen als mij de kracht ontvalt. Zou de Heer ook zo tot mij spreken, en tot u en tot jou, geliefde man, geliefde vrouw? Het is in elk geval bemoedigend. Boven ons ploeteren en worstelen uit strijdt God met ons mee, met hulp van de heilige engelen. ‘Vorst’ heten ze daar, in de hemelse wereld. En Michaël, de strijdengel voor het volk Gods, speelt daarin een hoofdrol. Dat te weten geeft rust.

Tegelijkertijd zijn we benieuwd welke ‘waarheid’ Daniël te horen krijgt….

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04