Dagmeditatie 15 oktober 2020

Door Jacko Duker op 15 oktober, 2020 - 08:00

Ezra 6: 1-5

Toen gaf koning Darius bevel om een onderzoek in te stellen in de Babylonische archieven, waar de schatten worden bewaard. In de burcht van Ekbantana, in de provincie Medië, vond men een rol waarin de volgende gedenkwaardige gebeurtenis beschreven was:

‘In zijn eerste regeringsjaar heeft koning Cyrus het volgende bevel gegeven aangaande de tempel van God in Jeruzalem: De tempel moet worden herbouwd, op de plaats waar geofferd wordt. De fundamenten moeten dezelfde blijven, en hij moet zestig el hoog worden en zestig el breed. Hij moet bestaan uit drie lagen steenblokken en één laag hout, en de kosten moeten worden betaald uit de koninklijke schatkist. Ook moeten de gouden en zilveren voorwerpen uit Gods tempel, die Nebukadnessar uit het heiligdom in Jeruzalem heeft gehaald en naar Babel heeft gebracht, worden teruggegeven en worden overgebracht naar het heiligdom in Jeruzalem, waar ze horen, en daar worden neergezet, in de tempel van God.’

Overweging
Het is bijzonder dat deze rol bewaard is gebleven. Immers, het Babylonische rijk is overgenomen door de Meden en daarna door de Perzen. In zulke gevallen wordt er vaak van alles verwoest en vernietigd, archieven gaan verloren. Maar die van de Babyloniërs zijn bewaard, in Medië, dat nu een provincie van het Perzische rijk is. En zo is het besluit van koning Cyrus nog precies te achterhalen, om de tempel in Jeruzalem te laten herbouwen. Het is niet eens een ‘toestemming voor’, maar een ‘bevel tòt’. Daar zal koning Darius moeilijk onderuit kunnen. 

‘De fundamenten moeten hetzelfde blijven’. Koning Cyrus heeft het goed begrepen. Je kunt een tempel of een kerk herstellen, herbouwen, vernieuwen. Maar de fundamenten moeten dezelfde blijven. Anders wordt het ‘heel iets anders’. Dat geldt al voor deze tempel in Jeruzalem. Het centrale gedeelte, de offerplaats, komt op dezelfde plaats als eerder. En al zal het uiterlijke gebouw uiteindelijk anders zijn, hij staat op hetzelfde fundament.

Hetzelfde geldt voor de kerk van vandaag. Velen zoeken naar vernieuwing, verandering. Dat kan goed zijn, om rekening te houden met de tijd. Of misschien is er van de kerk van weleer zelfs weinig meer over. Dan móet je wel ‘herbouwen’, anders is er straks helemaal niets meer.

Maar zorg er wel voor dat je bouwt ‘op hetzelfde fundament’. Ons fundament is Jezus Christus, de ware hoeksteen. Hij zal van elke kerk de basis moeten zijn, de grond waarop we staan. In uitwerking en details mogen we verschillen, dat kan niet anders. Maar een kerk die niet op Christus is gebouwd, is geen kerk meer. 

Koning Cyrus heeft dit natuurlijk nooit zo bedoeld allemaal, maar het zijn wel de gedachten die door mij heengaan als ik dit zinnetje lees: ‘de fundamenten moeten hetzelfde blijven.’ Dat is het voordeel van het feit dat ook de Bijbel zo goed bewaard is gebleven. Je kunt elke dag nog bij de teksten mediteren, je gedachten erover vormen en die met elkaar delen. 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04