Dagmeditatie 12 januari 2021

Door Daan Kraan op 12 januari, 2021 - 08:00

Romeinen 12: 9-21

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters, en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’

Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

 

Overweging

Laat uw liefde oprecht zijn.

Wat dat inhoudt, dat wordt in het vervolg wel duidelijk. Het is geen zoetelijk verhaal als op een roze wolk. Liefhebben is een werkwoord, en het is soms hard werken.

Een mens is van nature geneigd om zichzelf als norm te stellen. Maar waar mensen elkaar als broeders en zusters liefhebben, gaat de ander voor. Dan ga je niet altijd maar af op eigen inzicht, maar dan stel je je bescheiden op. Dan sla je de ander hoger aan dan jezelf.

Dat geldt niet alleen voor wie jou goed gezind is, maar ook voor wie jou kwaad doet, jou zelfs vervolgt. Het kwaad verafschuw je, als het goed is. Maar je moet jezelf daardoor niet laten overwinnen, je er niet door laten gijzelen. Want dat weet je het wel: dan neem je wraak, en dan komt de volgende klap van de andere kant ook vast en zeker. Aan wraak komt zelden een einde.

In tegenstelling daarmee zegt de apostel: zegen uw vervolgers, in plaats van hen te vervloeken. En laat de wraak over aan God: Hij zal vergelden. Een vijand die honger of dorst heeft: geef hem te eten en te drinken. Je stapelt gloeiende kolen op zijn hoofd.

Hier wordt van de christelijke gemeente wel heel veel gevraagd. Wanneer het zó toegaat, dan lijkt het bijna hemels, als in het paradijs. Beter gezegd: zo dient het toe te gaan in Gods koninkrijk, dat in Jezus Christus is gekomen. De christelijke gemeente mag daarvan een afspiegeling zijn.

Geef maar toe: die hoogte halen wij vaak niet. We leven in déze wereld, en slagen er zelden in zo onzelfzuchtig, zo gericht op de ander, te leven. Ook niet in de kerk. En ook in de wereld werkt het zo niet. De wereld is hard en niet tot bekering bereid.

‘Gloeiende kolen’, dat wordt vaak zo uitgelegd dat de vijand door het goede wel beschaamd wordt en tot inkeer komt, en ons voor het goede beloont. Nu: wás het maar zo. Vaak krijg je er nog een tik overheen. Ik las laatst de uitleg dat die gloeiende kolen de kolen van het vuur van het oordeel zijn. God is de wreker, zoals even daarvoor al staat. Wie van binnenuit kwaad doet, zal zijn ‘loon’ niet ontlopen…!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04