Dagmeditatie 1 mei 2021

Door Daan Kraan op 1 mei, 2021 - 08:00

Psalm 136

Loof de Heer, want Hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw – loof de allerhoogste God – eeuwig duurt zijn trouw – loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw – die wonderen doet, Hij alleen – eeuwig duurt zijn trouw – die de hemel maakte, met wijsheid – eeuwig duurt zijn trouw – die de aarde uitspreidde, op het water – eeuwig duurt zijn trouw – die de grote lichten maakte – eeuwig duurt zijn trouw – de zon, om te heersen over de dag – eeuwig duurt zijn trouw – maan en sterren, om te heersen over de nacht – eeuwig duurt zijn trouw – die Egypte trof, in hun eerstgeborenen – eeuwig duurt zijn trouw – en Israël wegleidde, uit hun midden – eeuwig duurt zijn trouw – met krachtige hand en geheven arm – eeuwig duurt zijn trouw – die de Rietzee spleet, in tweeën – eeuwig duurt zijn trouw – en Israël overbracht, daar midden doorheen – eeuwig duurt zijn trouw – en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee – eeuwig duurt zijn trouw – die zijn volk leidde, in de woestijn – eeuwig duurt zijn trouw – die geduchte koningen versloeg – eeuwig duurt zijn trouw – en machtige koningen doodde – eeuwig duurt zijn trouw – Sichon, koning der Amorieten – eeuwig duurt zijn trouw – en Og, de koning van Basan – eeuwig duurt zijn trouw – en hun land weggaf, als bezit – eeuwig duurt zijn trouw – als bezit aan Israël, zijn dienaar – eeuwig duurt zijn trouw – die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht – eeuwig duurt zijn trouw – en ons ontrukte aan onze belagers – eeuwig duurt zijn trouw – Hij geeft brood aan alles wat leeft – eeuwig duurt zijn trouw –

loof de God van de hemel – eeuwig duurt zijn trouw!

 

Overweging

‘Want zijn gunst, alom verbreid, zal bestaan in eeuwigheid’. Dat is het vaste refrein van deze psalm zoals dat klonk in de oude berijming. In elk couplet kwam dit refrein terug, zoals ook in bovenstaande psalm na elke regel: ‘eeuwig duurt zijn trouw’.

In de nieuwe berijming, zoals die ook in het Liedboek staat, heeft de dichter in elk couplet op dit refrein variaties gemaakt. Heel creatief; het is boeiend om dat eens na te lezen. Een psalm als deze moet een beurtzang geweest zijn, tussen solist en koor, twee koren of misschien ook met de hele gemeenschap erbij.

‘Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw!’ De voorbeelden van de goedheid en de trouw van de Heer worden vervolgens verteld. En dat gaat vanaf de schepping, via de bevrijding uit Egypte en de tocht door de woestijn tot de inname van het beloofde land. Ten slotte: de Heer geeft brood aan alles wat leeft.

Zo wordt het een geloofsbelijdenis. Dìt zijn Gods grote daden die Israël heeft ervaren. Maar ook wij kunnen meezingen. Wij leven ook als schepselen in Gods schepping, ook ons heeft Hij ruimte gemaakt. Wij voegen Jezus Christus in, zijn leven, sterven en opstanding, en de Heilige Geest die ons leiden wil, dag aan dag. We kunnen zo volop instemmen met de lofzang van Gods volk, want ook voor ons duurt Gods trouw eeuwig! Loof de Heer, want Hij is goed.

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04