Coronanieuws

Door Daan Kraan op 4 november, 2021 - 17:06

Het corona virus treft ons opnieuw.

Waarschijnlijk heeft u de persconferentie gevolgd en het slechte nieuws gehoord. Er worden weer een aantal beperkende maatregelen opgelegd waar we als wijkgemeente mee te maken krijgen.

Het moderamen houdt zich aan de maatregelen van de landelijke overheid, RIVM en de PKN en dat betekent dat we de regels zullen respecteren en komen tot de volgende maatregelen:

• Alle maatregelen gelden met ingang van 06 november 2021.
• Bij binnenkomst van de kerk desinfecteren wij onze handen.
• We dragen in de kerk een mondkapje. Het mondkapje mag alleen worden afgezet op de zitplaats. Zodra de zitplaats wordt verlaten moet het mondkapje gedragen worden.
• We houden minimaal anderhalve meter afstand tot anderen.
• De kapstokken mogen niet worden gebruikt, we nemen onze jassen mee naar onze zitplaats in de kerk. Ook liever geen gebruik maken van het toilet, dit alleen bij hoge uitzondering.
• Wij zullen weer naar onze zitplaats worden begeleid. En na de dienst zult u weer op aanwijzing gedoseerd de kerkzaal kunnen verlaten.

•Er zal ook niet meer tijdens en na de dienst worden gecollecteerd. Collectes gebeurt kunnen digitaal via de scipio app en/of het speciale Iban-nummer.
• Er is geen koffiedrinken na de dienst, we verlaten direct na de dienst de kerk.
• De kindernevendienst gaat op de ‘gewone’ manier door, met dien verstande dat de leiding een mondkapje draagt zodra de zitplaats in de kerkzaal wordt verlaten.

Met pijn in ons hart heeft het moderamen deze maatregelen moeten nemen. Het is niet anders, maar willen we het virus er onder krijgen zullen wij ook onze maatregelen moeten nemen.

In de hoop dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen begroeten, wens ik U Gods zegen

Dick Brouwer, voorzitter kerkenraad

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04