Bijbelstudiekring

Dit seizoen zullen we tijdens de Bijbelkring nadenken over klimaat en duurzaamheid. Iedere avond zal een bepaald thema hebben waarvoor ik een Bijbelgedeelte uitzoek en materiaal voor aanlever. Denk bijvoorbeeld aan scheppingsverhalen en de waarde van de aarde, dieren in de bijbel, de redding van de aarde, eerlijke kleding en klimaatsverandering. We zullen ook interactief met de thematiek bezig zijn in de vorm van praktische oefeningen, het bekijken van filmfragmenten en het beluisteren van liederen. Het doel van dit kringjaar is om met elkaar te ontdekken wat onze roeping is als leerlingen van Jezus met betrekking tot de schepping en het klimaat. Naast mijzelf zijn er 6 mensen die deze kring zullen bezoeken, maar er is nog wel ruimte voor meer deelnemers. We komen samen op verschillende locaties in Assen. De data en de locaties stellen we op de kringavonden vast. De datum van de eerste kringavond verschijnt in de loop van september op de zondagsbrief en hier op de website. Welkom!

Meld je aan bij Arjen Zijderveld:  ajzijderveld@gmail.com 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04