Bidden en wandelen voor Oekraïne

Door Jacko Duker op 1 maart, 2022 - 07:25

Vanwege de oorlog in Oekraïne is de Jozefkerk in Assen woensdag de hele middag open voor het aansteken van een kaarsje of persoonlijk gebed. Om vijf uur start een gezamenlijk moment van solidariteit, bezinning en gebed. Aansluitend wordt een Vredeswandeling gehouden door het centrum van de stad.

De Protestantse Kerk Assen (PKA) roept alle Assenaren op tot solidariteit, gebed of bezinning voor Oekraïne. “We volgen de berichten over Oekraïne met afschuw” zegt Bert Altena, stadspredikant  van de PKA. “Onze gedachten en gebeden zijn bij de mensen in Oekraïne en bij hen die hier zijn en zich grote zorgen maken over familie en vrienden.” 

De PKA opent hierom op woensdag 2 maart vanaf 12.00 uur de deuren van de Jozefkerk, hoek Zuidersingel-Collardslaan. “Door een kaarsje aan te steken, persoonlijk gebed, of door een boodschap in de vredesboom te hangen, bieden we de mogelijkheid om als stad stil te staan bij wat de inwoners van Oekraïne overkomt,” aldus Bert Altena.

Vredesdienst en Vredeswandeling
Vanaf 17.00 wordt in de Jozefkerk een korte gebedsdienst gehouden waarin stilgestaan wordt bij het onbeschrijfelijke leed dat de mensen in Oekraïne aangedaan wordt. Direct aansluitend is het mogelijk aan te sluiten bij een korte Vredeswandeling door het centrum van de stad. 

Iedereen die zich verbonden voelt met het lot van Oekraïne is woensdagmiddag welkom in de Jozefkerk om deel te nemen aan de uitingen van solidariteit.  

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04