Berichtgeving kerkenraad maatregelen coronavirus

Door Jacko Duker op 27 maart, 2020 - 19:43

Beste gemeenteleden van De Jozefkerk,

De afgelopen weken is er veel veranderd en gebeurd in onze samenleving. De huidige situatie rondom het Coronavirus is een nieuwe situatie, waar we razendsnel op moeten reageren. Niet alleen dat, de situatie verandert ook per dag. Te midden van deze razendsnelle, en soms beangstigende ontwikkelingen, willen we ook samen gemeente zijn. We realiseren ons dat er ook voor u veel is veranderd, waarbij het ontbreken van de zondagse eredienst als een groot gemis ervaren wordt. Wij betreuren het dat we hebben moeten besluiten om de erediensten geen doorgang te laten vinden. Wij hebben echter onze verantwoordelijkheid voor de wijkgemeente willen nemen om het risico op besmetting te minimaliseren. 

U leest, ook voor het moderamen en de kerkenraad is dit een roerige tijd. Sommigen van ons hebben een baan in de vitale sectoren en ervaren daarin ook dagelijks de (soms zeer confronterende) consequenties van de maatregelen die vanuit overheidswege zijn ingesteld. Het zijn niet alleen roerige tijden, het zijn ook angstige tijden. Wij begrijpen dat dit gevoel in de gemeente leeft, en voelen dat met u mee. Gelukkig mogen we ons gedragen weten door de Heer en mogen we troost vinden in Zijn nabijheid.

We voelen de verantwoordelijkheid voor de wijkgemeente van De Jozefkerk. Daarom proberen we met de middelen die er nog zijn om zoveel mogelijk goede dingen te doen voor u als gemeente. Omdat we ons realiseren dat veel van die dingen op de achtergrond gebeuren, willen we u middels dit bericht graag op de hoogte brengen van die ontwikkelingen.

Erediensten
Onder de aangescherpte maatregelen is het niet toegestaan om een eredienst met bezoekers te houden. Op basis van deze maatregel moesten snel besluiten worden genomen. Om toch invulling te kunnen geven aan een (aangepaste) eredienst, waarbij de kans op besmetting geminimaliseerd wordt, heeft het ministerie van predikanten besloten om op de zondagen tot Pasen 1 eredienst te houden, vanuit 1 wijkgemeente. Wij realiseren ons dat het voor sommigen van u een teleurstelling is dat er niet elke zondag een eredienst vanuit De Jozefkerk is. De moderamina van de wijkgemeenten en het ministerie van predikanten hebben echter op verantwoorde wijze tegemoet willen komen aan de wens om een eredienst te kunnen volgen. 

Op zondag 29 maart is onze eigen gemeente aan de beurt en zal er via de kerkomroep en YouTube een eredienst zijn vanuit De Jozefkerk. Voorganger is ds. Koopmans.
Op Palmzondag, 5 april, wordt de dienst verzorgd vanuit de Bron.

Op Goede Vrijdag en Pasen wordt een dienst vanuit De Jozefkerk uitgezonden. De Paasmorgen viering is een gezamenlijke kerkdienst van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Assen vanuit de Jozefkerk.

Vanaf Pasen zal op zondag vanuit de Jozefkerk weer onze eigen eredienst worden uitgezonden. Deze eredienst zal in aangepaste vorm worden gevierd met een minimale bezetting; alleen de voorganger, ouderling en avo-medewerker (bediening van de filmapparatuur) zijn hierbij aanwezig. 

In het geval van uitvaartdiensten willen we de gelegenheid bieden om, indien gewenst, de dienst uit te zenden. Zo willen we nabestaanden de gelegenheid bieden om betrokken te zijn bij de uitvaart. 

Pastoraat
Er zijn verschillende mensen die hun hulp hebben aangeboden om anderen te
helpen die dat nodig hebben. Denk hierbij aan het doen van boodschappen, medicijnen halen, doktersbezoek, enz. Hiervoor onze hartelijke dank! Toch zijn we nog steeds dringend op zoek naar mensen die hierin willen ondersteunen. De diaconie is bezig om deze mensen met elkaar in contact te brengen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de diaconie: Henk Tibben. U kunt hem bereiken via diakonie-voorzitter@jozefkerk-assen.nl

Heeft u zelf hulp nodig? Neem dan contact op met uw wijkcontactpersoon, uw wijkdiaken of met de voorzitter van de diaconie. U vindt de telefoonnummers in het wijkboekje. 
 

Dagmeditatie
Ds. Ron Koopmans schrijft elke dag een overdenking, welke op de website wordt geplaatst. Hiermee wil onze predikant handvatten bieden voor troost en bemoediging in deze moeilijke tijden. 

Tot slot
We hopen u middels dit bericht mee te hebben genomen in onze besluitvorming en activiteiten als gevolg van de Coronamaatregelen. We realiseren ons dat we besluiten nemen waar niet iedereen achter kan staan. Dat spijt ons en het valt ons zwaar dat we gemeenteleden moeten teleurstellen. We trachten echter met beperkte middelen en beperkte informatie besluiten te nemen die zoveel mogelijk ten goede komen aan de wijkgemeente en uw en onze gezondheid. We hopen op uw begrip. 

We hopen troost te vinden in Gods nabijheid en zegen en wensen u en jou gezondheid en zegen. 

 

Vriendelijke groeten,
Moderamen en kerkenraad wijkgemeente Jozefkerk

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04