08 december, collecte voor Jordanië

Door Daan Kraan op 27 november, 2019 - 23:20

De uit Assen afkomstige Jeroen Fictorie en Marjolein Hamstra wonen samen met hun drie kinderen Leon, Levi en Sophia sinds 2010 in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Zij werken er, naast hun gewone baan, voor een interkerkelijke stichting.

Ze leerden daar Arabisch, en spreken het inmiddels redelijk vloeiend. Het kan ’s winters erg koud zijn in Jordanië. In de afgelopen winters, die het gezin heeft doorgebracht in Jordanië, lag er veel vaker sneeuw dan in Nederland.

De Stichting doet veel samen met de kerk in Mafraq. Dit is een kleine kerkgemeenschap die veel mensen helpt. Via een kinderprogramma dat daar is begonnen, worden ook ouders bereikt. Stichting Hulp Jordanië is juist gericht op de gezinnen. Gekeken wordt wat een gezin nodig heeft.

Er wordt geen standaardvoorziening gegeven, maar maatwerk geleverd. Er worden matrassen gekocht en warme dekens voor de winter, er wordt gezorgd voor verwarming, een kooktoestel, voedselpakketten, medicijnen en schoolmaterialen zoals pennen, potloden en eenvoudige boekjes. De vluchtelingen die de Stichting helpt, krijgen dit op geen andere wijze.

Diaconie ZWO

Uw bijdrage is van harte welkom op

Banknummer: NL65INGB0006785455 t.n.v. Stichting Hulp Jordanië.

ANBI 854997210

Het adres van de Stichting is:

't Stede 7, 9408 HA Assen.

Telefoon 06 29190847

Zij werken samen met lokale kerken en internationale christelijke organisaties, dit onder de vele vluchtelingen, als teken van Hoop.

Namens Stedelijk ZWO,

Wim Verschoor

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04