“Rejoice and sing”

Door Jacko Duker op 9 mei, 2022 - 16:15

“Rejoice and sing”

Evensong met Roden Girl Choristers en organist Sietze de Vries in de serie Musica pro Deo, Adventskerk Assen

Op 22 mei a.s. wordt in de Adventskerk een viering gehouden in de vorm van een Evensong.

Dat is een avondgebed in de traditie van de Anglicaanse kerk, waarbij de meeste onderdelen van de liturgie worden gezongen door een koor. Een Evensong centreert zich altijd rondom een psalm die gereciteerd word en in  de Anglicaanse traditie komen alle 150 Psalmen elke maand in de dagelijkse Evensongs aan bod. Daarnaast zijn het gezongen Magnificat, de lofzang van Maria, het Nunc Dimittis, dat is de lofzang van Simeon, en de Preces en Responses (gezongen gebeden) vaste onderdelen van de liturgie.

Het koor dat op 22 mei a.s. zingt is een goede, oude bekende in de serie Musica pro Deo: de Roden Girl Choristers. Het meisjeskoor, dat op topniveau musiceert, staat onder artistieke leiding van Sonja de Vries. Zij is verbonden aan Koorschool Noord Nederland en zet zich met het koor in voor het ontwikkelen van jong zangtalent. Organist Sietze de Vries begeleidt het koor en de gemeentezang op het Van Vulpenorgel en improviseert o.a. op psalm 48. Hij is internationaal bekend als concert-organist en kerkmusicus en vaste begeleider van het koor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze tijd van het kerkelijk jaar, na Pasen en vlak voor Hemelvaart, waar gevierd wordt dat Jezus zal tronen aan de rechterhand van God, staat het loven en prijzen van Jezus en God centraal. Ook in deze Evensong. 

Het koor zet daarom gelijk aan het begin van de dienst de toon met het zingen van “Christ, whose glory fills the skies”, van Richard Shephard, over de opgestane Heer. Deze en alle andere gezongen koorwerken bestaan uit composities uit de Anglicaanse koortraditie: het Magnificat en Nunc Dimittis (Lofzang van Maria en van Simeon) van Joseph Long en Psalm 48 gezongen op de chant van William Mothersole. De Preces en Responses (gezongen gebeden) zijn getoonzet door Disraeli Brown. Anthem waarmee de Evensong besloten wordt, is een toonzetting van Psalm 100, “Cry out with Joy” van Richard Lloyd.

De lezing uit Openbaring toont het visioen van de heilige stad Jeruzalem, die neerdaalt van bij God en de lezing uit Joël beschrijft - ook in een visioen - volle dorsvloeren en overlopende perskuipen.

Die volle dorsvloeren en het loven en prijzen op hoge toon en vol vreugde, kan wrang aanvoelen in deze tijd van oorlog, mensen op de vlucht, braakliggende graanvelden, honger en onrecht overal op aarde.

Wat valt er te loven? 

Misschien kunnen we leren van de Joden, die wat er ook gebeurde, God loofden. Tot in Auschwitz toe. Tegen de klippen op.

Zo kunnen ook wij ons de hoop, het vertrouwen en geloof, dat het beter kán en zál, te binnen zingen.

Ook de gemeente krijgt in deze Evensong de kans om mee te zingen, aangespoord door de Roden Girls in één van de hymnes: “Rejoice and sing”.

 

Liturg:              Berta van der Kolk
Plaats:             Adventskerk, Lindelaan 49, Assen
Tijd:                 22 mei, 16.00 - 17.00 uur
Kosten:            Pro Deo. Collecte na afloop, die warm aanbevolen wordt zodat we kunnen doorgaan met Musica pro Deo.  

 

Titel agenda: 
Evensong met Roden Girl Choristers
Datum & tijd: 
zondag, 22 mei, 2022 - 16:00
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04