“Gebed”

Door Daan Kraan op 28 juni, 2020 - 14:09

Vandaag, 28 juni, werd een bijzonder dienst gevierd in de Jozefkerk. Een “Jonge kerk” dienst, rond het thema “Gebed”, maar dan met een speciaal tintje.

Natuurlijk, kerk-zijn, in deze tijd is al een uitdaging op zich. Je wilt graag met elkaar kerk-zijn, vieringen in het kerkgebouw beleven. Dat was vanwege de coronamaatregelen, ook vandaag nog niet mogelijk.

Daniël Kehanpour, jeugdwerker van de Protestantse Kerk Assen ging voor in deze online dienst. Er waren gefilmde interviews bij mensen, gemeenteleden, thuis gemaakt. Hierin was te zien hoe Daniël in gesprek ging met deze mensen over de rol van het gebed in het geloof van deze mensen. Leuk om zien en horen hoe mensen openhartig hun mening uitten.

Wat betekent het gebed nu eigenlijk voor u en jou? Hoe bid je? Bidden, alleen een ritueel voor het eten, of betekent het gebed toch meer voor je en zo ja, hoe ervaar je dat dan? Kortom, het gebed, werd door de geïnterviewde mensen toegelicht, vanuit hun beleving.

Terugkijkend kun je zeggen dat het gebed ruimte biedt om contact te zoeken met God, op een persoonlijke manier, passend bij u en jou. Ook een viering als die van vandaag liet dat zien, verbondenheid met God ervaren, juist ook nu in coronatijd.

De muzikale omlijsting van de dienst werd verzorgd door Annemargriet Duursema, op de foto achter de piano, en Maureen Medema.

Youtube: 
Jonge Kerkdienst
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04