Komende diensten

zo 16 aug, 10:00 Ds. Ron Koopmans
online kerkdienst
zo 23 aug, 10:00 Ds. Klaas Douwes
online kerkdienst met de VVP
zo 30 aug, 10:00 Ds. Ron Koopmans
online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 11 augustus 2020

Door Daan Kraan op 11 augustus, 2020 - 08:00

Exodus 26: 15-37

Voor de wanden van de tabernakel moet je planken van acaciahout maken. Ze moeten rechtop komen te staan, en tien el lang zijn en anderhalve el breed. Voorzie elke plank van twee pinnen, en wel zo dat de pinnen van alle planken van de tabernakel een rechte lijn vormen. Maak twintig planken voor de zuidwand van de tabernakel en breng daaronder veertig zilveren voetstukken aan, telkens twee per plank, waar de beide pinnen in passen. Voor de andere zijde van de tabernakel, aan de noordkant, eveneens twintig planken, met daaronder veertig zilveren voetstukken, telkens twee per plank. Voor de achterwand van de tabernakel, aan de westkant, maak je zes planken. Voor de hoeken van de achterwand moet je twee extra planken maken. Op de beide hoeken moeten de planken van onderen precies op elkaar aansluiten en tot bovenaan, bij de ring, moeten ze volkomen gelijklopen. Bij elkaar dus acht planken, met daaronder zestien zilveren voetstukken, telkens twee per plank. Maak dwarsbalken van acaciahout, vijf voor de ene zijwand van de tabernakel, vijf voor de andere zijwand en vijf voor de achterwand aan de westkant. De middelste dwarsbalk komt halverwege de wand en verbindt de planken van het ene einde tot het andere met elkaar. Overtrek de planken met goud, verguld ook de dwarsbalken en maak voor de dwarsbalken gouden ringen. Hou je bij het vervaardigen van de tabernakel aan het voorbeeld dat je hier op de berg getoond is.

Dagmeditatie 10 augustus 2020

Door Daan Kraan op 10 augustus, 2020 - 08:00

Exodus 26: 1-14

De tabernakel moet je maken van tien geweven banen. Deze moeten vakkundig worden geweven van getwijnd linnen garen en van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, met een patroon van cherubs. Alle banen moeten dezelfde afmetingen hebben: de lengte van iedere baan moet achtentwintig el zijn, de breedte vier el. Zet vijf van deze banen aan elkaar, en doe hetzelfde met de andere vijf. Aan de laatste baan van elk van de twee kleden die je zo krijgt, moet je lussen van blauwpurperen wol zetten: vijftig lussen aan elk van beide kleden, zo dat ze precies tegenover elkaar komen te zitten. Maak vijftig gouden haken en bevestig de kleden met deze haken aan elkaar, zodat de tabernakel één geheel is.

Maak banen van geitenhaar voor een tent die over de tabernakel heen komt. Het moeten er elf zijn, allemaal van dezelfde afmetingen: de lengte van iedere baan moet dertig el zijn, de breedte vier el. Zet vijf van deze banen aan elkaar, en de zes andere eveneens; de zesde moet, dubbelgeslagen, aan de voorkant van de tent komen. Aan de laatste baan van elk van de twee kleden die je zo krijgt, zet je vijftig lussen. Maak vijftig koperen haken en steek ze in de lussen om de delen te verbinden en van de tent één geheel te maken.

Wat het overschietende gedeelte van het tentkleed betreft: de extra halve baan moet aan de achterkant van de tabernakel afhangen, en de el die in de lengte aan weerszijden overschiet, moet langs de zijkanten van de tabernakel afhangen om deze te bedekken. Maak voor deze tent een dekkleed van rood geverfde ramsvellen en dek dat weer af met een kleed van zeekoevellen.

 

Overweging

Holy City - Nieuwe Jeruzalem

Door Jacko Duker op 9 augustus, 2020 - 12:54

Vanochtend in de prekenserie over Exechiël en Openbaring was het thema 'Het nieuwe Jeruzalem"

Hierbij kwam ik dit prachtige schilderij tegen met veel elementen die passen bij de dienst.

Kijk op de website van het collectief voor de beschrijving van het schilderij.

Met dank aan de schilder voor het mogen gebruiken van zijn schildering.

 

Dagmeditatie 9 augustus 2020

Door Daan Kraan op 9 augustus, 2020 - 08:00

Psalm 29

Een psalm van David.

Erken de Heer, o goden, erken de Heer, zijn macht en majesteit, erken de Heer, de majesteit van zijn Naam, buig u voor de Heer in zijn heilige glorie.

De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de Heer boven de wijde wateren, de stem van de Heer vol kracht, de stem van de Heer vol glorie.

De stem van de Heer splijt ceders, de Heer splijt de ceders van de Libanon.

Opspringen doet Hij de Libanon als een kalf en de Sirjon als het jong van een wilde stier. De stem van de Heer ontbrandt in vurige vlammen, de stem van de Heer brengt de woestijn tot beven, beven doet de Heer de woestijn van Kades.

De stem van de Heer doet de hinden kalven en de geiten hun jongen werpen.

Majesteit! roept heel zijn paleis. De Heer heeft zijn troon boven de vloed, ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig.

De Heer zal macht aan zijn volk verlenen, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede.

 

Overweging

De stem van de Heer.

Als je deze psalm leest, dan kan het bijna niet anders of het brengt je tot stil ontzag.

Je hoort als het ware de klappen van een zwaar onweer, het rollen van de donder.

Vandaag de dag weten we ongeveer hoe een onweersbui ontstaat, en wat het overweldigende geluid van de donder veroorzaakt. Maar dat maakt zo’n bui niet minder indrukwekkend, en we weten dat je op moet passen voor het gevaar van de bliksem.

In de Bijbel is het onweer teken van de stem van God. Zoals wanneer de Heer neerdaalt op de bergtoppen van de Sinaï.

Maar het gaat de Psalm daarbij niet om de natuurkrachten te verklaren, - dan zou het een achterhaald verhaal zijn. De Psalm wil de kracht van Gods stem, van Gods woord belijden. De Heer staat boven de grote krachten van de natuur, Hij is sterker dan de wijde wateren, en splijt zelfs de enorme ceders van de Libanon. Het verhaal van die kracht is niet achterhaald!

Dagmeditatie 8 augustus 2020

Door Daan Kraan op 8 augustus, 2020 - 08:00

Mattheüs 15: 1-20

Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en Schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen Hem: ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.” Maar u leert: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: ‘Ales wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,’ die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. “ Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”’

Nadat Hij de mensen bij zich geroepen had, zei Hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’

Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden: ‘Weet U dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’

Dagmeditatie 7 augustus 2020

Door Daan Kraan op 7 augustus, 2020 - 08:00

Mattheüs 14: 22-36

Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen Hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’

Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Hij zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. De mensen daar herkenden Hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij Hem. Die smeekten Hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond.

 

Overweging

Na de wonderbare broodvermenigvuldiging worden de mensen weggestuurd en gaan de wegen van Jezus en zijn leerlingen uiteen. Jezus stuurt de leerlingen vooruit, de zee op. De nacht valt.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04