Komende diensten

zo 22 mei, 10:00 ds. Gerco op 't Hof
Ochtenddienst
zo 22 mei, 19:00 ds. Hans van Ark
Welkomdienst
do 26 mei, 10:00 dhr Gert Jan van Enk
Hemelvaart

Recente inhoud

"Vakantiegeld samen delen 2022"

Door Daan Kraan op 3 mei, 2022 - 19:45

In de PDF bijlage leest u informatie m.b.t. het "Vakantiegeld samen delen" project van dit jaar.

U kunt het formulier downloaden en invullen, zoals het formulier wijst. Klik hiervoor  op "lees verder" onderaan dit bericht.

Van harte aanbevolen.

De Diaconie

 

Hemelvaart in de openlucht

Door Margreet Dassen op 13 mei, 2022 - 09:49

Hemelvaart: Hemeltjelief!

Gelukkig mag het weer! Ook dit jaar op donderdag 26 mei vieren we weer Hemelvaart in de open lucht. We doen dat deze keer in het Openluchttheater Tivoli naast het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos. Mocht het heel slecht weer zijn wijken we uit naar de Adventskerk. Het begint deze keer om 10.30 uur.

Voorgangers zijn Hélène van Noord en Bert Altena. Als thema hebben zij gekozen voor “Hemeltjelief!”

CMV Oranje Assen zal weer zorgen voor de muzikale omlijsting en natuurlijk is er ook weer koffie/thee/ranja na afloop van de dienst.

 

 

Tienerdienst Jozefkerk

Door Jacko Duker op 11 mei, 2022 - 14:13

Helaas stoppen we met de tienerdiensten.

Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om per direct met de tienerdiensten te moeten stoppen.

Na herhaaldelijke oproepen en persoonlijke benadering zijn we er niet in geslaagd om nieuwe leiding te vinden voor de tienerdiensten.

De kerkenraad heeft getracht om dit tijdelijk op te pakken maar na evaluatie is er te weinig belangstelling vanuit de tieners en hebben we moeten besluiten om er mee te stoppen.

 

Dick Brouwer

Voorzitter Kerkenraad

Opening tentoonstelling Ararat

Door Jacko Duker op 11 mei, 2022 - 14:06

De volgende wereldtentoonstelling in het Drents Museum na Frida Kahle werd vandaag 10 mei geopende in de Jozefkerk te Assen.

Een prachtige opening, met ruim 350 gasten en waar als eregasten o.a. waren uitgenodigd de minister-president van Armenië Nikol Pasjinian, de Commissaris van de Koning mevr. Klijnsma en de Burgemeester van Assen dhr. Out. 

Naast toespraken van de directeur van het Drents Museum dhr. Harry Tupan, was er een boeiende lezing door de van oorsprong Asser schrijver Frank Westerman over zijn ervaring van het bezoek aan de 5000 meter hoge berg Ararat en zijn boek er over.

De opening werd begeleid door optredens in de kerkzaal van folkloristische dansgroepen, begeleid door Armeense muziek. 

 

“Rejoice and sing”

Door Jacko Duker op 9 mei, 2022 - 16:15

“Rejoice and sing”

Evensong met Roden Girl Choristers en organist Sietze de Vries in de serie Musica pro Deo, Adventskerk Assen

Op 22 mei a.s. wordt in de Adventskerk een viering gehouden in de vorm van een Evensong.

Dat is een avondgebed in de traditie van de Anglicaanse kerk, waarbij de meeste onderdelen van de liturgie worden gezongen door een koor. Een Evensong centreert zich altijd rondom een psalm die gereciteerd word en in  de Anglicaanse traditie komen alle 150 Psalmen elke maand in de dagelijkse Evensongs aan bod. Daarnaast zijn het gezongen Magnificat, de lofzang van Maria, het Nunc Dimittis, dat is de lofzang van Simeon, en de Preces en Responses (gezongen gebeden) vaste onderdelen van de liturgie.

Het koor dat op 22 mei a.s. zingt is een goede, oude bekende in de serie Musica pro Deo: de Roden Girl Choristers. Het meisjeskoor, dat op topniveau musiceert, staat onder artistieke leiding van Sonja de Vries. Zij is verbonden aan Koorschool Noord Nederland en zet zich met het koor in voor het ontwikkelen van jong zangtalent. Organist Sietze de Vries begeleidt het koor en de gemeentezang op het Van Vulpenorgel en improviseert o.a. op psalm 48. Hij is internationaal bekend als concert-organist en kerkmusicus en vaste begeleider van het koor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze tijd van het kerkelijk jaar, na Pasen en vlak voor Hemelvaart, waar gevierd wordt dat Jezus zal tronen aan de rechterhand van God, staat het loven en prijzen van Jezus en God centraal. Ook in deze Evensong. 

Voorjaarsmiddag 2022, thema "Vrede"

Door Daan Kraan op 8 mei, 2022 - 22:20
75 Plus voorjaarsmidda

Voorjaarsmiddag voor ouderen 75+

Eindelijk na ruim twee jaar kon de diaconie van de Jozefkerk weer een middag voor 75-plussers uit onze wijkgemeente organiseren. Wat hebben velen er naar uit gezien. Een lange tijd van isolatie heeft diepe sporen nagelaten. Geen kerkgang of koffiemorgens, gespreksgroepen of fietsen met elkaar. Nauwelijks menselijk en of geestelijk contact. Juist deze groep gemeenteleden heeft hier zo veel behoefte aan.

En wat is het fijn en goed dat het nu weer kan.

Op vrijdagmiddag 6 mei konden bijna 90 leden van onze gemeente aan de feestelijk gedekte tafels in het middenschip van de kerkzaal plaats nemen. De diaconie had gezorgd voor een prachtig programma met veel zang van bekende liederen uit de zangbundel, maar ook heerlijk mee te zingen oud vaderlandse liederen, ondersteund door ons van Damorgel.

De gekozen Bijbellezingen uit Galaten 5:1 en Psalm 18: 1-4a waren zeer toepasselijk gelet op het gekozen thema “Vrijheid.” En wat maakte het diepe indruk om juist deze teksten te lezen rond 4 en 5 mei, maar ook in het licht van de omstandigheden waar we mee geconfronteerd worden rond de wrede oorlog die op dit moment woedt in Oekraïne. Juist deze gebeurtenis haalt veel diepe wonden en herinneringen open bij onze ouderen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt.

De beide inleidingen van deze middag waren toegespitst op het thema “Vrijheid” en sloten aan bij de indringende fototentoonstelling over de Tweede Wereld Oorlog aangebracht op de wanden van de kerkzaal en de film van het Drents Archief destijds gemaakt door dr. Mook en dr. Offereins. Foto’s en film die tijdens de ruime pauzes stof gaf voor veel verhalen en herinneringen.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04