Komende diensten

zo 17 dec, 10:00 Ds. Bert Altena
3e advent
zo 17 dec, 16:00 Kinderkerstfeest
kinderkerstfeest
zo 24 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
4e advent

Komende activiteiten

zo 17 dec, 11:00 Koffiedrinken
ma 18 dec, 19:30 Pastoraalberaad
vr 22 dec, 19:00 Vrijdagavondclub
zo 07 jan, 11:00 Koffiedrinken
za 13 jan, 10:00 Landelijke ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Recente inhoud

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

"Omdat het zo boeiend is"

Door Daan Kraan op 13 augustus, 2017 - 19:47

Een cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) Assen, theologie voor hedendaagse mensen met hedendaagse vragen.
 

Het doel is een 3-jarige cursus te bieden voor gemeenteleden en geïnteresseerden om zich te verdiepen in theologische onderwerpen. Dit kan nader als volgt worden omschreven.

Tijdens de driejarige cursus komen verschillende theologische vakken aan de orde. Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Naast deze kernvakken is ook aandacht voor toegevoegde vakken zoals: spiritualiteit, filosofie, niet-westers christendom, wereldgodsdiensten, contextuele theologie, educatie en gemeenteopbouw, Islam, Jodendom, kerk in een mondiale samenleving, kerk en kunst. 

Theologie is, met behulp van moderne wetenschappelijke methoden, bezig zijn met geloof en zingeving. In de cursus tvgAssen maakt u kennis met deze inspirerende manier van omgaan met geloof.

Verdieping

De cursus is gericht op verdieping. Leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van het geloof. Naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving. Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving. 

In deze cursus wordt oude kennis opgefrist, maakt u kennis met nieuwe inzichten, doet u ervaring op met verschillende geloofsbelevingen. Ook hier geldt wat de Prediker zegt: ‘wie wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart’. 

Oude zekerheden worden ter discussie gesteld, vervreemding en verwarring kunnen ontstaan. Nieuwe geloofsinzichten worden verworven en de blik wordt verruimd. Eigen geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.

Agenda:

14 september 2017, 19.00-22.00 uur, cursuslocatie.

"Van oog tot Woord".

Door Daan Kraan op 6 augustus, 2017 - 17:55
Opening 'Van oog tot woord' tentoonstelling Jozefkerk

Opening tentoonstelling "Van oog tot Woord".

De prachtige tentoonstelling "Van oog tot Woord" werd geopend op zaterdagmiddag 05 augustus rond 14.30 uur. Ds. Peter van de Peppel reikte hiervoor een oude Lutherbijbel uit aan de heer Jochem Abbes, historicus en kenner van de Reformatie in Noord Nederland. De foto toont dat moment.

De heer Abbes nam ons mee terug in de tijd waarin Maarten Luther leefde, een Augustijner monnik en hoogleraar Bijbelse vakken in Wittenberg.

Luther ontwikkelde zich tot dé leider van de Reformatie in het Duitse Rijk. In 1517 stuurde hij een brief met 95 academische stellingen naar de bisschop. Zo protesteerde hij tegen de handel in aflaten in de kerk. Het verhaal gaat dat hij de stellingen ook timmerde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg.

Meer informatie over het leven van Luther in het kader van de tentoonstelling kunt u terugvinden via internet.

Klik op de foto om meer foto's te zien.

De tentoonstelling was geopend tot zaterdag 19 augustus van 11.00-16.00 uur.

Open Monumentendag 2017 voor boeren, burgers en buitenlui

Door Jacko Duker op 3 augustus, 2017 - 20:35

1915 goederenmarkt de kleine MarktOpen Monumentendag biedt dit jaar de gelegenheid te kijken naar het doen en laten van mensen, die voor ons in Assen woonden. Door de eeuwen heen waren er markten, werden er huwelijken voltrokken, werden er tuinen aangelegd. Van Sociale Media had nog niemand gehoord, daarom was er een stadsomroeper.

Op zaterdag 9 september is de jaarlijkse Open Monumentendag. In Assen wordt de nadruk gelegd op het leven en werken van mensen in het verleden. Er is ook het één en ander te doen in en rond de Jozefkerk. Daar zal een huwelijkssluiting rond het jaar 1900 nagespeeld worden, met alle ornamenten uit die tijd, zoals een koets en bruidsmeisjes. Rijk uitgedoste families die voor een deel hun geld in De West hebben verdiend. Uiteraard is er een dominee, maar ook een notaris. Daarnaast een stadsomroeper om ‘kond te doen’ van het gebeuren. Deze huwelijkssluitingen zullen plaatsvinden om 13.00 en 15.00 uur.

Vooral in de Jozefkerk is nog behoefte aan vrijwilligers. Vrijdag 8 september wordt de kerkzaal aangepakt. Dus als u even terug wilt in de tijd en op een moderne manier van aanpakken weet, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij,

Lou Kuil, 06 22592832  en Willem v.d Vrede, 06 49732581                           

Maar op de Open Monumentendag is er meer te beleven in Assen. Om 11.00 uur is de feestelijke Opening door Ontvanger-generaal mr. Johannes van Lier voor zijn Ontvangershuis op de Brink. Op de Kleine Brink is een ouderwetse goederenmarkt. In de Jozefkerk zijn ook nog oude schoolprenten te zien en op de Noorderbegraafplaats, met graven van bekende Assenaren uit het verleden, zijn rondleidingen. In het Drents Archief worden bezoekers geïnformeerd over de ‘thee cultuur.’ 

Een goed begin is het halve werk, STARTZONDAG 17 SEPTEMBER

Door Jacko Duker op 31 juli, 2017 - 22:00

Een goede voorbereiding en een goede samenwerking zorgt voor goede resultaten. De restauratie van het orgel in de Jozefkerk is daar het voorbeeld van. Samen de schouders onder het nieuwe kerkelijke seizoen vraagt ook om voorbereiding. Daarom organiseert de kerkenraad op ZONDAG 17 SEPTEMBER de STARTZONDAG. 

 

Na de kerkdienst praten we elkaar bij onder de koffie met cake. Daarna zijn er een aantal activiteiten tot ongeveer 13.15 uur, waarin we elkaar van een andere kant kunnen leren kennen. Aan de orde komen de geschiedenis van de Jozefkerk, een bijbelquiz, een historische stadswandeling en bezoek aan de klokkentoren en de geheimzinnige ruimtes boven de kerkzaal (N.B. denk om stofbestendig kleding en stevige schoenen). Voor de 4-tot-12 jarigen en de tieners en andere liefhebbers zijn er activiteiten in het Asser Bos. Wij sluiten de Startzondag af met een gezamenlijke maaltijd.  

Hiervoor kunt u zich opgeven, door het strookje onderaan de zondagsbrief in te vullen en deze in de bus in de hal te deponeren of per mail: scriba@jozefkerk-assen.nl.

 

Wij rekenen op uw komst op 17 SEPTEMBER!!

 

Commissie Startzondag

 

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte middels RSS

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04