Komende diensten

zo 17 dec, 10:00 Ds. Bert Altena
3e advent
zo 17 dec, 16:00 Kinderkerstfeest
kinderkerstfeest
zo 24 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
4e advent

Komende activiteiten

zo 17 dec, 11:00 Koffiedrinken
ma 18 dec, 19:30 Pastoraalberaad
vr 22 dec, 19:00 Vrijdagavondclub
zo 07 jan, 11:00 Koffiedrinken
za 13 jan, 10:00 Landelijke ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Recente inhoud

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters PKN-Assen

Door Daan Kraan op 14 maart, 2015 - 11:25

Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2015.

Ook dit jaar hebben zich weer veel vrijwilligers en medewerkers ingezet voor de Actie Kerkbalans. Graag willen we u informeren over de toezeggingen.

Het volledige bericht leest u op de site van de Protestantse Gemeente Assen (PGA).  

Gemeenteavond Jozefkerk

Door Jacko Duker op 12 maart, 2015 - 11:28

Op donderdagavond 16 april aanstaande zal er in de Jozefkerk een gemeenteavond plaatsvinden. Deze avond is bedoeld voor de wijkgemeente Jozefkerk; dat wil zeggen haar leden, maar ook mensen die zich verbonden weten met deze wijkgemeente. 

De avond zal om 19.30 uur beginnen en tot ongeveer 21.30 uur duren. Het eerste deel van de avond zal Jenneke Span een inleiding verzorgen over een actueel thema dat momenteel binnen de kerkenraad de aandacht heeft; het (in) zegenen van andere levensverbintenissen. Jenneke Span is adviseur PKN Gemeenteopbouw. 

Na de pauze zullen de aanwezigen in 3 groepen worden verdeeld om met elkaar van gedachten te wisselen over drie actuele thema's, te weten:

  • De kerk anno nu
  • Eeuwigheidszondag
  • Bezoekwerk

Deze gespreksgroepen zullen respectievelijk worden geleid door Rinke van Veen, Marjan Lamster en Gerda Taberima. De uitkomsten uit deze gesprekken zullen na afloop kort worden gepresenteerd aan de aanwezigen. De kerkenraad verwacht hiermee inzicht te krijgen in wat er onder gemeenteleden en betrokkenen leeft.  

Bij de ingang zal een ideeënbus staan, waarin men algemene vragen en opmerkingen kan deponeren. Ook wordt men verzocht op een invulformulier aan te geven op welk gebied zijn of haar interesse ligt met betrekking tot 'werk in de kerk'. 

Al met al een interessante en interactieve avond waarbij uw bijdrage zeer gewenst is. 

Wij zien naar u uit!

Kerkenraad Jozefkerk

 

Welkomdienst zondag 22 maart 2015.

Door Daan Kraan op 6 maart, 2015 - 22:57

"Komt ziekte van God of van de satan?"

Dat is het thema van de Welkomdienst, die zondag 22 maart a.s. zal worden gehouden in de Jozefkerk. 

De voorganger in deze dienst is, dr. W.J. Ouweneel. Hij wil o.m. vanuit Job 2 dit thema belichten. Wellicht dat de zondag 9 en 10 uit de Heidelbergse Catechismus ook aan de orde komen. Vocale medewerking zal worden verleend door het gospelkoor Living Water uit Genemuiden o.l.v. Ingrid de Goeij.

De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang, diie begint om 18.45 uur.
Ronald Knol bespeelt het orgel tijdens de dienst.

U en jij bent van harte welkom.

De Samaritaan

Door Jacko Duker op 4 maart, 2015 - 12:45

Het kookproject van de kerken voor dak-en thuislozen, de Samaritaan, heeft dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die eens in de zes weken willen koken of gastheer/vrouw zijn. Het kost u ongeveer vier uurtjes op de zaterdagochtend en maakt voor de kwetsbare doelgroep het leven een heel stuk makkelijker. Daardoor is het is heel dankbaar werk.
Voor inlichtingen en/of opgaaf kunt u contact opnemen met Marjan via het formulier (open het bericht volledig).

Pasen - 40 dagentijd

Door Daan Kraan op 2 maart, 2015 - 13:49

Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood. In de kerk draait het echter niet om de lente en lammetjes, maar om de dood en opstanding van Jezus Christus.

Wekenlang - de 40dagentijd of lijdenstijd - wordt naar dit centrale feest toegeleefd: de vastentijd of lijdenstijd. Mensen bereiden zich voor op de lijdenstijd van Jezus Christus. Sommigen ontzeggen zich wijn, tussendoortjes of uitgaan, en geven het geld, dat zij zo sparen, aan een goed doel. 

Avondmaal

Donderdag voor Pasen herdenkt de kerk dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. Tijdens de maaltijd verdiept hij de betekenis van brood en wijn. ‘Brood’ noemt hij ‘mijn lichaam’, ‘wijn’ ‘mijn bloed’. Door brood te eten en wijn te drinken krijgen de leerlingen deel aan zijn dood. 

Kruisdood

De volgende dag sterft Jezus inderdaad aan een kruis. Zijn dood betekende echter niet alleen een vreselijk einde, maar ook een nieuw begin. Het kruis is teken van verzoening tussen God en mensen. Daarom heet de vrijdag ‘Goede vrijdag’. Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding: er is verzoening tussen God en mensen, alle leed en schuld is door Jezus weggedragen. Ook de dood heeft het laatste woord niet meer.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte middels RSS

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04