Komende diensten

zo 22 okt, 10:00 Ds. Gerrit Gardenier
Ochtenddienst
zo 29 okt, 10:00 Ds. Wilbert Dekker
Ochtenddienst
zo 05 nov, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst

Komende activiteiten

vr 03 nov, 19:00 Vrijdagavondclub
zo 05 nov, 11:00 Koffiedrinken
ma 06 nov, 19:30 Moderamen
di 07 nov, 19:30 Diaconie vergadering
ma 13 nov, 19:30 Kerkenraad

Recente inhoud

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

Concert "Sela", 23 september.

Door Daan Kraan op 1 september, 2017 - 12:27

De band Sela schrijft en zingt liederen voor de kerk van nu. Samen zingen, een van geest, en een van hart in Christus. Zang en kerk, het verbindt mensen met het geloof.

Op zaterdag 23 september vindt een concert plaats van Sela in de Jozefkerk .

Aanvang 20.00 uur.

Voor het bestellen voor kaarten verwijzen wij u naar de internetpagina van Sela:

www.sela.nl/concerten

Prijzen:  19,50 Euro, voor kinderen t/m 13 jaar is de prijs 14,50 Euro.

 

 

"De kracht van Luther", 28 oktober.

Door Daan Kraan op 1 september, 2017 - 09:59

Op zaterdag 28 oktober organiseren we een excursie naar Utrecht om de expositie "De kracht van Luther", in het Catharijneconvent te bezoeken.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Assen. In Utrecht aangekomen gaan we naar de Dom, waar we een rondleiding krijgen. Na de lunch gaan we naar het nabijgelegen Catharijneconvent, waar we eerst een lezing krijgen. Daarna gaan we onder begeleiding van een gids de expositie bezoeken.

Deze tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar. 

Aan het einde van de middag reizen we weer terug naar het Noorden.
Kosten voor treinreis, lunch en entree zijn voor eigen rekening. Kosten van de lezing en gids worden per persoon omgeslagen.

Opgave bij ds. Bert Altena.

Telefoon: 0592-405514 / 06-30285649

E-mail: bert.altena@hetnet.nl 
 

"Omdat het zo boeiend is"

Door Daan Kraan op 13 augustus, 2017 - 19:47

Een cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) Assen, theologie voor hedendaagse mensen met hedendaagse vragen.
 

Het doel is een 3-jarige cursus te bieden voor gemeenteleden en geïnteresseerden om zich te verdiepen in theologische onderwerpen. Dit kan nader als volgt worden omschreven.

Tijdens de driejarige cursus komen verschillende theologische vakken aan de orde. Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Naast deze kernvakken is ook aandacht voor toegevoegde vakken zoals: spiritualiteit, filosofie, niet-westers christendom, wereldgodsdiensten, contextuele theologie, educatie en gemeenteopbouw, Islam, Jodendom, kerk in een mondiale samenleving, kerk en kunst. 

Theologie is, met behulp van moderne wetenschappelijke methoden, bezig zijn met geloof en zingeving. In de cursus tvgAssen maakt u kennis met deze inspirerende manier van omgaan met geloof.

Verdieping

De cursus is gericht op verdieping. Leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van het geloof. Naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving. Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving. 

In deze cursus wordt oude kennis opgefrist, maakt u kennis met nieuwe inzichten, doet u ervaring op met verschillende geloofsbelevingen. Ook hier geldt wat de Prediker zegt: ‘wie wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart’. 

Oude zekerheden worden ter discussie gesteld, vervreemding en verwarring kunnen ontstaan. Nieuwe geloofsinzichten worden verworven en de blik wordt verruimd. Eigen geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.

Agenda:

14 september 2017, 19.00-22.00 uur, cursuslocatie.

"Van oog tot Woord".

Door Daan Kraan op 6 augustus, 2017 - 17:55
Opening 'Van oog tot woord' tentoonstelling Jozefkerk

Opening tentoonstelling "Van oog tot Woord".

De prachtige tentoonstelling "Van oog tot Woord" werd geopend op zaterdagmiddag 05 augustus rond 14.30 uur. Ds. Peter van de Peppel reikte hiervoor een oude Lutherbijbel uit aan de heer Jochem Abbes, historicus en kenner van de Reformatie in Noord Nederland. De foto toont dat moment.

De heer Abbes nam ons mee terug in de tijd waarin Maarten Luther leefde, een Augustijner monnik en hoogleraar Bijbelse vakken in Wittenberg.

Luther ontwikkelde zich tot dé leider van de Reformatie in het Duitse Rijk. In 1517 stuurde hij een brief met 95 academische stellingen naar de bisschop. Zo protesteerde hij tegen de handel in aflaten in de kerk. Het verhaal gaat dat hij de stellingen ook timmerde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg.

Meer informatie over het leven van Luther in het kader van de tentoonstelling kunt u terugvinden via internet.

Klik op de foto om meer foto's te zien.

De tentoonstelling was geopend tot zaterdag 19 augustus van 11.00-16.00 uur.

Open Monumentendag 2017 voor boeren, burgers en buitenlui

Door Jacko Duker op 3 augustus, 2017 - 20:35

1915 goederenmarkt de kleine MarktOpen Monumentendag biedt dit jaar de gelegenheid te kijken naar het doen en laten van mensen, die voor ons in Assen woonden. Door de eeuwen heen waren er markten, werden er huwelijken voltrokken, werden er tuinen aangelegd. Van Sociale Media had nog niemand gehoord, daarom was er een stadsomroeper.

Op zaterdag 9 september is de jaarlijkse Open Monumentendag. In Assen wordt de nadruk gelegd op het leven en werken van mensen in het verleden. Er is ook het één en ander te doen in en rond de Jozefkerk. Daar zal een huwelijkssluiting rond het jaar 1900 nagespeeld worden, met alle ornamenten uit die tijd, zoals een koets en bruidsmeisjes. Rijk uitgedoste families die voor een deel hun geld in De West hebben verdiend. Uiteraard is er een dominee, maar ook een notaris. Daarnaast een stadsomroeper om ‘kond te doen’ van het gebeuren. Deze huwelijkssluitingen zullen plaatsvinden om 13.00 en 15.00 uur.

Vooral in de Jozefkerk is nog behoefte aan vrijwilligers. Vrijdag 8 september wordt de kerkzaal aangepakt. Dus als u even terug wilt in de tijd en op een moderne manier van aanpakken weet, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij,

Lou Kuil, 06 22592832  en Willem v.d Vrede, 06 49732581                           

Maar op de Open Monumentendag is er meer te beleven in Assen. Om 11.00 uur is de feestelijke Opening door Ontvanger-generaal mr. Johannes van Lier voor zijn Ontvangershuis op de Brink. Op de Kleine Brink is een ouderwetse goederenmarkt. In de Jozefkerk zijn ook nog oude schoolprenten te zien en op de Noorderbegraafplaats, met graven van bekende Assenaren uit het verleden, zijn rondleidingen. In het Drents Archief worden bezoekers geïnformeerd over de ‘thee cultuur.’ 

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte middels RSS

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04