Vieringen rondom Kerst 2017

Door Jacko Duker op 16 december, 2017 - 22:01

Zondag 24 december
De morgendienst om 10.00 uur staat in het teken van de vierde zondag van Advent. Schriftlezingen zijn: Jesaja 9: 1-6 en Lucas 1: 26-38, de aankondiging van de geboorte van Jezus. Voorganger is ds. Ron Koopmans.

Kerstnachtdienst begint om 22.00 uur is er de Kerstnachtdienst, de viering van de geboorte van Jezus Christus.
De lezingen zijn Hebreeën 1: 1-3 en Lucas 2: 1-14. Thema: ‘De tijd is vervuld’. Muzikale medewerking verlenen het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst en organist Johan Gerkes. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Een liturgieboekje met alle teksten zal worden uitgereikt.

Eerste Kerstdag 25 december
De morgendienst om 10.00 uur. We vieren de geboorte van onze Heiland in een feestelijke dienst. Lezingen zijn Jeremia 23: 5-8 en opnieuw het Kerstevangelie uit Lucas 2. Muzikale medewerking verlenen het Chr. gemengd koor ‘Masjaal’ en organist Johan Gerkes. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Ook dan is er een liturgieboekje met alle teksten. 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte middels RSS

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04