Komende diensten

zo 27 aug, 9:30 Ds. Gerrit Gardenier
Ochtenddienst
zo 03 sep, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 10 sep, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst

Komende activiteiten

za 26 aug, 13:30 Zomerkerk 2017
ma 04 sep, 19:30 Moderamen
di 05 sep, 19:30 Diaconie vergadering
za 09 sep, 9:30 Boeren Burgers en Buitenlui
ma 11 sep, 19:30 Kerkenraad

Recente inhoud

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

"Omdat het zo boeiend is"

Door Daan Kraan op 13 augustus, 2017 - 19:47

Een cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) Assen, theologie voor hedendaagse mensen met hedendaagse vragen.
 

Het doel is een 3-jarige cursus te bieden voor gemeenteleden en geïnteresseerden om zich te verdiepen in theologische onderwerpen. Dit kan nader als volgt worden omschreven.

Tijdens de driejarige cursus komen verschillende theologische vakken aan de orde. Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Naast deze kernvakken is ook aandacht voor toegevoegde vakken zoals: spiritualiteit, filosofie, niet-westers christendom, wereldgodsdiensten, contextuele theologie, educatie en gemeenteopbouw, Islam, Jodendom, kerk in een mondiale samenleving, kerk en kunst. 

Theologie is, met behulp van moderne wetenschappelijke methoden, bezig zijn met geloof en zingeving. In de cursus tvgAssen maakt u kennis met deze inspirerende manier van omgaan met geloof.

Verdieping

De cursus is gericht op verdieping. Leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van het geloof. Naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving. Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving. 

In deze cursus wordt oude kennis opgefrist, maakt u kennis met nieuwe inzichten, doet u ervaring op met verschillende geloofsbelevingen. Ook hier geldt wat de Prediker zegt: ‘wie wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart’. 

Oude zekerheden worden ter discussie gesteld, vervreemding en verwarring kunnen ontstaan. Nieuwe geloofsinzichten worden verworven en de blik wordt verruimd. Eigen geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.

Agenda:

14 september 2017, 19.00-22.00 uur, cursuslocatie.

Zondag 13 augustus geen eredienst in de Jozefkerk.

Door Daan Kraan op 12 augustus, 2017 - 16:53

Op zondag 13 augustus vindt er geen viering plaats van de eredienst, in  het kader van de zomerdienstregeling.

Wilt u toch een viering bijwonen dan kan dat b.v. in de Adventskerk in Assen, adres is Lindelaan 49. Ook in  "De Bron", Einthovenstraat 28, kunt u terecht voor een eredienstviering.

Op zondag 20 augustus bent u weer welkom in de Jozefkerk voor de viering van de eredienst.

"Van oog tot Woord".

Door Daan Kraan op 6 augustus, 2017 - 17:55
Opening 'Van oog tot woord' tentoonstelling Jozefkerk

Opening tentoonstelling "Van oog tot Woord".

De prachtige tentoonstelling "Van oog tot Woord" werd geopend op zaterdagmiddag 05 augustus rond 14.30 uur. Ds. Peter van de Peppel reikte hiervoor een oude Lutherbijbel uit aan de heer Jochem Abbes, historicus en kenner van de Reformatie in Noord Nederland. De foto toont dat moment.

De heer Abbes nam ons mee terug in de tijd waarin Maarten Luther leefde, een Augustijner monnik en hoogleraar Bijbelse vakken in Wittenberg.

Luther ontwikkelde zich tot dé leider van de Reformatie in het Duitse Rijk. In 1517 stuurde hij een brief met 95 academische stellingen naar de bisschop. Zo protesteerde hij tegen de handel in aflaten in de kerk. Het verhaal gaat dat hij de stellingen ook timmerde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg.

Meer informatie over het leven van Luther in het kader van de tentoonstelling kunt u terugvinden via internet.

Klik op de foto om meer foto's te zien.

De tentoonstelling is geopend tot zaterdag 19 augustus van 11.00-16.00 uur.

Open Monumentendag 2017 voor boeren, burgers en buitenlui

Door Jacko Duker op 3 augustus, 2017 - 20:35

1915 goederenmarkt de kleine MarktOpen Monumentendag biedt dit jaar de gelegenheid te kijken naar het doen en laten van mensen, die voor ons in Assen woonden. Door de eeuwen heen waren er markten, werden er huwelijken voltrokken, werden er tuinen aangelegd. Van Sociale Media had nog niemand gehoord, daarom was er een stadsomroeper.

Op zaterdag 9 september is de jaarlijkse Open Monumentendag. In Assen wordt de nadruk gelegd op het leven en werken van mensen in het verleden. Er is ook het één en ander te doen in en rond de Jozefkerk. Daar zal een huwelijkssluiting rond het jaar 1900 nagespeeld worden, met alle ornamenten uit die tijd, zoals een koets en bruidsmeisjes. Rijk uitgedoste families die voor een deel hun geld in De West hebben verdiend. Uiteraard is er een dominee, maar ook een notaris. Daarnaast een stadsomroeper om ‘kond te doen’ van het gebeuren. Deze huwelijkssluitingen zullen plaatsvinden om 13.00 en 15.00 uur.

Vooral in de Jozefkerk is nog behoefte aan vrijwilligers. Vrijdag 8 september wordt de kerkzaal aangepakt. Dus als u even terug wilt in de tijd en op een moderne manier van aanpakken weet, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij,

Lou Kuil, 06 22592832  en Willem v.d Vrede, 06 49732581                           

Maar op de Open Monumentendag is er meer te beleven in Assen. Om 11.00 uur is de feestelijke Opening door Ontvanger-generaal mr. Johannes van Lier voor zijn Ontvangershuis op de Brink. Op de Kleine Brink is een ouderwetse goederenmarkt. In de Jozefkerk zijn ook nog oude schoolprenten te zien en op de Noorderbegraafplaats, met graven van bekende Assenaren uit het verleden, zijn rondleidingen. In het Drents Archief worden bezoekers geïnformeerd over de ‘thee cultuur.’ 

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte middels RSS

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04